1. <u id="mo70z"><sub id="mo70z"><blockquote id="mo70z"></blockquote></sub></u>
   <sub id="mo70z"><dl id="mo70z"></dl></sub>

   <u id="mo70z"></u>
  1. <b id="mo70z"><kbd id="mo70z"><dfn id="mo70z"></dfn></kbd></b><video id="mo70z"></video>

  2. <small id="mo70z"><dl id="mo70z"></dl></small>
   <u id="mo70z"><dl id="mo70z"></dl></u>

   <video id="mo70z"><mark id="mo70z"><u id="mo70z"></u></mark></video>
   <u id="mo70z"><sub id="mo70z"></sub></u>
   <source id="mo70z"><big id="mo70z"><i id="mo70z"></i></big></source>

   新華字典911查詢
   輸入漢字、拼音五筆倉頡鄭碼電碼四角號碼、筆順編號均可查詢
   馬 馬的意思 馬什么意思 馬的讀音 馬的解釋 馬字的意思 馬字什么意思 漢字馬的意思 馬字念什么 馬怎么讀 馬字拼音 馬字組詞
   馬
   最常用字 常用字 現通表 繁體: 繁體: 異體字: 異體字: ?? ?? ?? ??
   拼音ㄇㄚˇ 拼音 注音 注音ㄇㄚˇ

   部首馬部部外筆畫0畫總筆畫3畫1畫

   五筆86BJJGCNNG五筆98BGCCGD倉頡JVSINVSM鄭碼XCXA

   四角7712755335結構單一電碼53657456區位34771355

   統一碼9A6C5C5B筆順フフ一フフ一

   基本解釋

   基本字義

   馬(馬)mǎ(ㄇㄚˇ)

   1、哺乳動物,頸上有鬃,尾生長毛,四肢強健,善跑,供人騎或拉東西:馬匹。駿馬。馬到成功馬首是瞻(喻跟隨別人行動)。

   2、zidian.911cha.com

   2、大:馬蜂馬勺

   3、姓。

   UNICODE

   馬字UNICODE編碼U+9A6C,10進制: 39532,UTF-32: 00009A6C,UTF-8: E9 A9 AC。
   馬字位于中日韓統一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

   漢英互譯

   geehorsehorsefleshneddysteedequine

   造字法

   原為象形

   English

   horse; surname; KangXi radical 187

   手機上查看漢字馬的意思,微信掃一掃頁面右側二維碼,關注后發送 U9A6C 即可
   詳細解釋

   基本詞義

   zidian.911cha.com

   〈名〉

   (1) (象形。早期金文字形,象馬眼、馬鬃、馬尾之形。“”是漢字的一個部首。本義:家畜名)

   (2) 單蹄食草大型哺乳動物 [horse]。史前即為人類所馴化,用作馱畜、挽畜和乘騎;它和其他現存的馬屬和馬科動物的區別是尾毛和鬃毛長,后腿飛節內下方有一塊胼胝,還有一些非固定特征(如體型較大,蹄子較大,頸稍呈弓形,頭小,耳短)

   千里馬常有,而伯樂不常有。—— 韓愈《馬說》

   (3) 又如:馬伯樂(相馬的人);馬首(屬馬的人);馬牌子(官府養馬的伕役,他們身上都掛有腰牌作憑證);馬曹(官署名。專門管馬);馬圈(養馬的地方);馬祭(祭祀馬神);馬絆(系馬用的繩子);馬褐(馬的護衣);馬禍(馬的異象。古代以為災變之兆);馬圖(傳說中龍馬背負出水的圖)

   (4) “”的古字。古代用 以計算的籌碼。近世也用以計數 [code]

   為勝者立馬。——《禮記·投壺》

   (5) 又如:馬子(籌碼)

   (6) 姓

   詞性變化

   〈動〉

   (1) 〈方〉∶發怒時把臉拉長像馬臉 [draw face]。如:馬起面孔叫他們出去

   (2) 駕著馬 [take horse;control a horse]

   裘馬過世家。——《聊齋志異·促織》

   (3) 又如:裘馬揚揚

   〈形〉

   大的[big]。如:馬道(大路);馬包(被包。中間開口、兩旁可以塞進東西的長布袋);馬船(大型官船);馬溜子船(航行速度較快的大船)

   常用詞組

   馬鞍馬鞍形馬幫馬鞭馬弁馬表馬鱉馬兵馬泊六馬不停蹄馬步馬車馬齒莧馬褡子馬達馬大哈馬刀馬到成功馬德里馬燈馬店馬隊馬販子馬房馬蜂馬蜂窩馬夫馬革裹尸馬褂馬號馬號馬赫馬赫數馬后炮馬虎馬甲馬架馬韁繩馬嚼鐵馬嚼子馬腳馬廄馬駒馬具馬可·波羅、馬克思、馬克思列寧主義馬克思主義馬口鐵馬褲馬快馬拉松馬力馬列馬鈴薯馬六甲海峽、馬籠頭,馬勒、馬路馬騾馬馬虎虎馬匹馬屁馬屁精馬前卒、馬群、馬賽克馬上馬上比武馬勺馬市、馬嘶、馬首馬首是瞻馬術馬蹄馬蹄鐵馬蹄形馬桶馬頭琴馬尾松馬戲馬歇爾計劃馬靴馬衣馬扎馬掌

   康熙字典

   馬【亥集上】【馬部】康熙筆畫:10畫部外筆畫:0畫

   康熙字典 馬

   zidian.911cha.com

   〔古文〕??????《唐韻》《正韻》莫下切《集韻》《韻會》母下切,??麻上聲。《說文》怒也,武也。象馬頭髦尾四足之形。《玉篇》黃帝臣相乗馬。馬,武獸也,怒也。《正韻》乗畜。生於午,稟火氣。火不能生木,故馬有肝無膽。膽,木之精氣也。木臓不足,故食其肝者死。《易·說卦傳》乾爲馬。《疏》乾象天,天行健,故爲馬。《春秋·說題辭》地精爲馬。《春秋·考異記》地生月精爲馬。月數十二,故馬十二月而生。《周禮·夏官·馬質》掌質馬,馬量三物,一曰戎馬二曰田馬三曰駑馬,皆有物賈。

   《校人》掌王馬,辨六馬之屬。凡大祭祀,朝覲,會同,毛馬而頒之。凡軍事,物馬而頒之。註:毛馬齊其色。物馬齊其力。

   《趣馬》掌贊正良馬。

   《巫馬》掌養疾馬而乗治之,相醫而藥攻馬疾。

   《廋人》掌十二閑之政敎以阜馬。《圉人》掌芻牧以役圉師。

   司馬,官名。《周禮·夏官·大司馬註》謂總武事也。

   《淸夜錄》漢制,卿駟馬右騑。《前漢·東方朔傳》太守,駟馬駕車,一馬行春。《衞宏·輿服志》諸侯四馬,駙以一馬。《南史·柳元策傳》兄弟五人,??爲太守。時人語曰:柳氏門庭,五馬逶迤。《正字通》故今太守稱五馬大夫。

   田野浮氣曰野馬。《莊子·逍遙遊》野馬也,塵埃也,生物之以息相吹也。《註》日光也。一曰遊絲水氣。

   陽馬。《何晏·景福殿賦》承以陽馬,接以圓方。《註》陽馬,屋四角引出承短椽者,連接或圓或方也。

   投壺勝算曰馬。《禮·投壺》爲勝者立馬,一馬從二馬,三馬旣立,請慶多馬。《註》立馬者,取算以爲馬,表其勝之數也。謂算爲馬者,馬爲威武之用,投壺及射,皆以習武也。

   《字彙補》打馬,彈碁類也。朱李易安有打馬圖。

   地名。馬陘,齊邑。馬陵,鄭地。??見《左傳》。

   天馬,獸名。有翼能飛。

   竈馬,蟲名。《酉陽雜俎》狀似促織,好穴竈旁。今俗呼竈雞。

   馬勃,草名。《正字通》生濕地腐木上,一名馬疕。韓愈所云牛溲馬勃,兼收??蓄是也。

   海馬,魚名。牙骨堅瑩,文理細如絲,可制爲器。

   姓。《姓苑》本伯益之後,趙奢封馬服君,遂氏焉。

   司馬、巫馬、乗馬,皆複姓。《前漢·溝洫志》諫大夫乗馬延年。《孟康曰》乗馬,姓也。

   《風俗通》有白馬氏。

   馬流。《兪益期曰》馬援立銅柱,岸北有遺兵,居壽冷岸,南對銅柱,悉姓馬,號曰馬流。《方隅勝略》謂馬人散處南海,謂之馬流。《韓愈詩》衙時龍戸集,上日馬人來。《註》卽馬流也。一作馬留。

   門名。《前漢·項籍傳註》宮垣內兵衞所在,四面皆有司馬,以主事,故總稱司馬門。

   《公孫弘傳註》武帝時,相馬者東門京作銅馬法,立於魯般門外,更名金馬門。

   亭名。謝靈運爲永嘉太守,以五馬自隨,立五馬亭。

   《集韻》滿補切,音姥。義同。《前漢·石慶傳》馬字與尾當五。《師古曰》馬字,下曲者尾,幷四點爲足,凡五。

   說文解字

   說文解字

   說文解字 馬

   馬【卷十】【馬部

   怒也。武也。象馬頭髦尾四足之形。凡馬之屬皆從馬。??,古文。??,籒文馬與??同,有髦。莫下切〖注〗????,古文馬。

   說文解字注

   說文解字注 馬

   (馬)怒也。武也。以曡韻爲訓。亦門聞也、戶?也之例也。釋名曰。大司馬。馬、武也。大揔武事也。象馬頭髦尾四足之形。古、籒文皆以彡象髦。石建奏事。事下。建讀之曰。誤書馬字。與尾當五。今乃四。不足一。上譴死矣。莫下切。古音在五部。凡馬之屬皆從馬。

   說文解字注 {[224A0]}

   ??)古文。

   說文解字注 {[22497]}

   ??)籒文馬。與??同有髦。說文各本籒文古文皆作??。無別。據玉篇古文作??、籒文作??。是古文從?加髦、籒從?加髦。故云二者同有髦也。毛髦覆於頸。故象覆形。

   音韻方言

   方言集匯

   ◎ 粵語:maa5

   ◎ 潮州話:bhê2 ma?2

   上古音系

   字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
   mra??

   廣韻

   字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
   莫下麻二開上聲二等開口上三十五馬mamamamam?am?ama?ma3mraxmeaa說父曰怒也武也象頭髦尾四足之形尚書中??曰稷爲大司馬釋名曰大司馬馬武也大揔武事也亦姓扶風人本自伯益之裔趙奢封馬服君後遂氏焉秦滅趙徙奢孫興於咸陽爲右內史遂爲扶風人又漢複姓五氏漢馬宮本姓馬矢氏功臣表有馬適育溝洫志有諫議大夫乗馬延年何氏姓苑云今西陽人孔子弟子有巫馬期風俗通有白馬氏莫下切七

   蒙古字韻

   字頭八思巴字八思巴字
   修正
   八思巴字
   其他形式
   音譯音譯
   修正
   音譯
   其他形式
   擬音聲調註解
   ?mama上聲

   中原音韻

   字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
   家麻開家麻上聲開口呼ma

   洪武正韻牋

   字頭小韻反切韻目韻部聲調
   莫補五姥上聲
   莫下十五馬上聲

   分韻撮要

   字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
   第二十六家賈嫁陽上畜名
   新華字典為您提供《馬》字意思讀音、組詞解釋及筆畫數,念什么。馬,馬的意思,馬什么意思,馬的讀音,馬的解釋,馬字的意思,馬字什么意思,漢字馬的意思,馬字念什么,馬怎么讀,馬字拼音,馬字組詞,馬字筆順,馬字五筆,馬字部首,馬字四角號碼,馬字倉頡編碼,馬字電碼,馬字區位碼,馬字成語,馬字翻譯
   起個好聽的英文名
   英文名測試打分
   911查詢 全部查詢
   熱門查詢 姓名測試打分 老黃歷 黃道吉日 在線定制英文名 2019年8月28日黃歷 2019年8月29日黃歷 2019年8月30日黃歷 2019年8月31日黃歷 2019年9月1日黃歷 2019年9月2日黃歷 2019年9月3日黃歷 2019年9月黃歷 食物相克 川菜 魯菜 粵菜 蘇菜 浙菜 閩菜 湘菜 徽菜 北京天氣 上海天氣 香港天氣 廣州天氣 深圳天氣 臺北天氣 澳門天氣 天津天氣 沈陽天氣 大連天氣 南京天氣 蘇州天氣 杭州天氣 武漢天氣 重慶天氣 成都天氣 無錫天氣 寧波天氣 合肥天氣 廈門天氣日常生活 匯率查詢 手機號碼歸屬地 郵編查詢 天氣預報 家常菜譜大全 PM2.5查詢 區號查詢 企業查詢 2019年放假安排 升降旗時間 人民幣存款利率表 常用電話號碼 國家地區查詢 機構郵政編碼 臺灣郵編查詢 汽車標志圖片大全 數字大寫轉換 大學查詢 全國社會性組織 快遞查詢 (共20個)占卜求簽 觀音靈簽 黃大仙靈簽 易經六十四卦 二十八星宿 生男生女預測表 姓名緣分測試 諸葛神算 關帝靈簽 呂祖靈簽 媽祖靈簽 車公靈簽 王公靈簽 文王神卦 靈棋經 稱骨算命 預測吉兇 指紋算命 (共17個)民俗文化 老黃歷 百家姓大全 姓名測試打分 十二生肖 周公解夢 歇后語大全 二十四節氣 三字經 名人名言名句大全 民間諺語 歷史上的今天 解密生日 萬年歷 佛學大辭典 地母經 (共15個)交通出行 列車時刻表 尾號限行 實時路況查詢 地鐵線路圖 中國電子地圖 交通違章查詢 交通標志大全 車牌號查詢 北京時間 機場三字碼查詢 (共10個)學習應用 新華字典 漢語詞典 成語大全 詩詞大全 英文縮寫大全 英語單詞大全 在線翻譯 英文名 科學技術名詞 五筆字根表 筆畫數查詢 偏旁部首查詢 漢字拼音查詢 區位碼查詢 鄭碼編碼查詢 倉頡編碼查詢 四角號碼查詢 中文電碼查詢 漢字簡體繁體轉換 在線編碼解碼 專業英漢漢英詞典 百科全書 科學計算器 摩爾斯電碼 圓周率 在線輸入法 (共26個)休閑娛樂 瘋狂猜圖答案 土豪猜車答案 瘋狂猜電影答案 謎語大全及答案 腦筋急轉彎 繞口令大全 號碼吉兇 豎排古文 外星年齡 外星體重 (共10個)站長工具 IP地址查詢 二維碼生成器 進程查詢 密碼強度檢測 ASCII碼對照表 時間戳轉換工具 下載地址加密解密 (共7個)身體健康 安全期計算器 食物營養成分 民間偏方大全 中草藥名方大全 中草藥大全 中草藥民間驗方 酒方大全 粥譜大全 中華本草 中醫名詞辭典 藥品查詢 綠色食品 (共12個)
   ©2019 911查詢 京ICP備17025869號-3 京公網安備 11010102003066號 網站地圖
   911查詢
   911查詢
   站長個人微信
   站長個人微信
   huashu911
   漢語詞典
   漢語詞典
   成語大全
   成語大全
   用微信掃一掃
   神马电影院未来影院特片